Đi thuê CEO – Kết quả và Bài học

Nhìn lại quá trình Chủ Doanh nghiệp đi thuê CEO - Kết quả và Bài học

Người trình bày:
Ông Lê Quang Phúc
- Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Tư vấn Tái cấu trúc của BDSC
- Thành viên HĐQT của Công ty BĐS Phát Đạt, Công ty Đầu tư Hạ tầng & BĐS Sài Gòn, Công ty Tây Hồ, Công ty ECON, công ty Kềm Nghĩa.

Giới hạn khái niệm
- Doanh nghiệp đề cập ở đây là công ty do một gia đình hay nhóm thân hữu trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đa số vốn của doanh nghiệp (trên 51% vốn điều lệ)
- Thuê CEO có nghĩa là đưa một người không thuộc gia đình hoặc nhóm thân hữu nắm giữ chức vụ điều hành cao nhất của doanh nghiệp

Thuê CEO
- Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009 đã có nhiều Doanh nghiệp tiến hành thuê CEO và việc hợp tác/chia tay giữa các Doanh nghiệp và những người được thuê làm CEO đã trở thành chủ đề “nóng” trong giới doanh nhân và quản lý
- Vậy, thuê CEO là một “phong trào” khi kinh tế/Doanh nghiệp “thăng hoa”
- Hay thuê CEO là một nhu cầu có thật của Doanh nghiệp
- Không tuyển những người chỉ quan tâm tới lương bỗng lúc ban đầu mà chỉ tuyển những người muốn có sân chơi để chơi, để áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm tạo sự khác biệt. Lương bỗng chỉ là điều cuối cùng được đề cập tới sau khi họ hiểu rằng họ có thể đóng góp gì cho DN mình đang dự định đầu quân.
- Nên tuyển những người CEO đã từng có ít nhất một lần kinh nghiệm làm CEO tại DN Việt Nam (nhằm tránh việc họ lý tưởng hóa vấn đề và bị sốc khi làm cho DN Việt Nam vì thật sự có làm cho DN VN rồi mới phát hiện có một sự khác biệt rất đáng kể và khác biệt giữa DN VN và DN nước ngoài. Và điều này sẽ giúp họ có cách điều hành tốt hơn do kết hợp giữa DN nước ngoài và DN VN khi họ về với mình)

Download tài liệu Đi thuê CEO – Kết quả và Bài học