"Mượn" người tài để phát triển DN

Ngày 30/10 Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM (YBA), tổ chức diễn đàn trao đổi về quản trị doanh nghiệp với chủ đề " 'Mượn' người tài để phát triển doanh nghiệp".

Cách thức và Lợi ích
Cách thức và lợi ích

Download tài liệu "Mượn" người tài để phát triển DN