Thương hiệu Việt đang dần biến mất?

Thương hiệu Việt tiêu biểu

Có những thương hiệu Việt dù không quá lâu đời nhưng đã khá quen thuộc và gắn bó với người tiêu dùng trong nước, thậm chí là niềm tự hào của Việt Nam một thời, giờ đây  đang có nguy cơ "biến mất".

Download tài liệu Thương hiệu Việt đang dần biến mất