Chào mừng bạn đến với BDSC

BDSC là Công ty Tư vấn Quản lý hàng đầu Việt Nam chuyên về lĩnh vực Tái lập/Tái cấu trúc Doanh nghiệp, Hoạch định Chiến lược, Phát triển Tổ chức và M&A.

Khách hàng của BDSC là các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Phương pháp, Kinh nghiệm và Năng lực của đội ngũ chuyên gia tư vấn cho phép BDSC hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp và đầy thách thức mà họ đang và sẽ đối diện trong quá trình kinh doanh.

Download BDSC profile


Friday Bussiness Forum